Đến 31/3, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến ngày 31/3/2021, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 là 59.290,5 tỷ đồng, bằng 12,4% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 11,3% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021.
Đến ngày 31/3/2021, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 207.276 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán chi thường xuyên năm 2021 của NSNN qua hệ thống. Ảnh: Lê Tiên
Đến ngày 31/3/2021, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 207.276 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán chi thường xuyên năm 2021 của NSNN qua hệ thống. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, vốn trong nước giải ngân 57.567 tỷ đồng, bằng 13,5% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (425.750 tỷ đồng); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận 1.723,5 tỷ đồng, bằng 3,3% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (51.550 tỷ đồng).

Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Về chi thường xuyên, theo báo cáo của KBNN, đến ngày 31/3/2021, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 207.276 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2020, số chi này thấp hơn 15.948 tỷ đồng về giá trị và giảm 0,5% về tỷ lệ so với dự toán.

Hiện nay, KBNN đang tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc thanh toán, giải ngân vốn với Kho bạc.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư