Đến 15/12, thu ngân sách nhà nước ngành hải quan đạt 330.474 tỷ đồng

(BĐT) - Số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến 15/12, toàn ngành thu ngân sách đạt 330.474 tỷ đồng, vượt hơn 9,97% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 98,74% so với chỉ tiêu phấn đấu (340.000 tỷ đồng), tăng 11,29% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố đóng góp số thu lớn của ngành hải quan như: Cục Hải quan TP.HCM đã thu đạt hơn 113.753 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán (108.800 tỷ đồng), đạt 100,76% chỉ tiêu phấn đấu; Cục Hải quan Hải Phòng thu đạt hơn 65.702 tỷ đồng, vượt hơn 38,26% chỉ tiêu dự toán, vượt 4,29% chỉ tiêu phấn đấu; Cục Hải quan Hà Nội thu đạt 22.092 tỷ đồng, vượt 5,85% so với chỉ tiêu được giao và đạt 100,42% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Với tiến độ thu đạt khá, Tổng cục Hải quan đã điều chỉnh nhiệm vụ thu của 20 cục hải quan tỉnh, thành phố; trong đó giao thêm 11.865 tỷ đồng chỉ tiêu phấn đấu cho 14 cục hải quan… Đây là những đơn vị có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, đã thu vượt dự toán được giao từ đầu năm 2019.          

Chuyên đề