(BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.
Việc nâng trần vay nợ lên 60% tương ứng với dư nợ vay tối đa của thành phố Đà nẵng khoảng 7.470 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Việc nâng trần vay nợ lên 60% tương ứng với dư nợ vay tối đa của thành phố Đà nẵng khoảng 7.470 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức dư nợ vay của Thành phố từ 40% lên 60% số thu ngân sách địa phương, hỗ trợ cho địa phương có nguồn đầu tư phát triển.

Theo Nghị định 144, mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách Thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định.

Với quy định này, dự kiến năm 2021 mức dư nợ vay tối đa của thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP là 4.977,6 tỷ đồng (dư nợ vay của Thành phố đến ngày 31/12/2021 dự kiến 1.611,3 tỷ đồng, mới bằng 32,3% mức dư nợ vay cho phép).

Thực tế, sau khi Nghị định 144/2016/NĐ-CP được ban hành, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định triển khai kế hoạch thực hiện. Song, do nguồn thu ngân sách của Thành phố tương đối ổn định và đảm bảo đạt dự toán được giao hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2018, do vậy, Thành phố không tổ chức việc vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành về tỷ lệ huy động vốn hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại của Đà Nẵng. Tuy nhiên, nâng mức dư nợ vay để thời gian tới Thành phố có thêm dư địa được vay và phù hợp với thực hiện đẩy mạnh cơ chế cho chính quyền địa phương vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài, thay vì cấp phát như trước đây, đồng thời đáp ứng được nhu cầu vay lại vốn nước ngoài để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm.

Tại dự thảo nghị quyết này, dự kiến Bộ Tài chính đề xuất nâng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Đà Nẵng được hưởng theo phân cấp. Nếu nâng mức dư nợ vay lên 60%, tính theo dự toán năm 2021, dư nợ vay tối đa của Thành phố khoảng 7.470 tỷ đồng, tăng 2.492 tỷ đồng so với quy định hiện hành.