(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, Bộ đề xuất giá nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc tế từ 3,5% đến 7%; giá nhượng quyền khai thác nhà ga, kho hàng hoá từ 1,5% đến 2%.

Giá nhượng quyền khai thác cung cấp suất ăn hàng không từ 75.000 đồng/chuyến bay đến 100.000 đồng/chuyến bay; giá nhượng quyền khai thác cung cấp xăng dầu hàng không từ 1,2 USD/tấn đến 1,5 USD/tấn.

STT

Danh mục

Khung giá

Tối thiểu

Tối đa

1

Nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc tế

3,5%

7%

2

Nhượng quyền khai thác nhà ga, kho hàng hoá

1,5%

2%

3

Nhượng quyền khai thác phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

1,5%

2%

4

Nhượng quyền khai thác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không tại sân đỗ tàu bay hoặc khu vực thuộc quản lý của người khai thác cảng hàng không

1%

1,3%

5

Nhượng quyền khai thác kỹ thuật hàng không tại sân đỗ hoặc khu vực thuộc quản lý của người khai thác cảng hàng không

1%

1,3%

6

Nhượng quyền khai thác cung cấp suất ăn hàng không

75.000 đồng/chuyến bay

100.000 đồng/chuyến bay

7

Nhượng quyền khai thác cung cấp xăng dầu hàng không

1,2 USD/tấn

1,5 USD/tấn

Trong đó, các mức giá nhượng quyền theo tỷ lệ % được tính trên doanh thu thực tế (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) thu được của tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ tương ứng. Các mức giá nhượng quyền quy định tại biểu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Dự thảo nêu rõ trường hợp không tính giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không bao gồm: Chuyến bay không sử dụng dịch vụ suất ăn hàng không từ các doanh nghiệp được nhượng quyền; các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tự cung cấp các dịch vụ hàng không tương ứng cho chính doanh nghiệp mình.