(BĐT) - Dự thảo Thông tư quy định định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện. Theo đó, Dự thảo đề xuất giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy, mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho tổ chức là 1 triệu đồng/chứng chỉ được đề xuất giảm còn 500.000 đồng/chứng chỉ; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu cho cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ được giảm còn 150.000 đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí nêu trên.