Đề xuất 6 chính sách đặc thù mới theo thực tiễn phát triển TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chiều 26/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gợi mở một số vấn đề tại cuộc họp

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gợi mở một số vấn đề tại cuộc họp

Tại buổi họp, trên cơ sở các chính sách đã được Quốc hội ban hành áp dụng cho các địa phương và thực tiễn của Thành phố, Đà Nẵng đề xuất 27 chính sách đặc thù, bao gồm 21 chính sách tương tự các địa phương (trong đó có 11 chính sách tương tự hoàn toàn, 10 chính sách có điều chỉnh) và bổ sung 6 chính sách mới.

Bên cạnh đó, 6 chính sách được Đà Nẵng đề xuất mới theo thực tiễn phát triển của Thành phố.

Chính sách thứ nhất là thí điểm thành lập Khu thương mại tự do TP. Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Khu thương mại tự do TP. Đà Nẵng là khu chức năng thực hiện các hoạt động chế xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, kinh doanh hàng miễn thuế; là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi đầu tư áp dụng đối với địa bàn khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư và được hưởng một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển đột phá cho TP. Đà Nẵng kể từ thời điểm Khu thương mại tự do được thành lập. Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng quyết định chủ trương đầu tư và thành lập Khu thương mại tự do; UBND TP. Đà Nẵng có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung đối với khu vực Khu thương mại tự do theo quy hoạch thành phố đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, mặt nước, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư để xây dựng Khu thương mại tự do.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp

Chính sách thứ 2 là đề xuất Quốc hội thống nhất chủ trương cho phép thực hiện thí điểm bổ sung dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm: trung tâm, khu hậu cần dịch vụ logistics… (khu vực thực hiện các hoạt động kho bãi, vận tải, các dịch vụ logistics chuyên sâu như gia công, đóng gói, phân loại, kiểm dịch, phân phối hàng hóa nội địa, quốc tế...) vào danh mục dự án thu hồi đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư.

Chính sách thứ 3 là đề xuất về cơ chế tuyển dụng, tiền lương, tiền công; miễn giảm thuế thu nhập, hỗ trợ tài chính; cơ chế hoạt động đầu tư công cho Trung tâm tính toán hiệu năng cao để hỗ trợ cho lĩnh vực bán dẫn vi mạch và trí tuệ nhân tạo; cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng tài sản công; cơ chế đặc thù về đào tạo, thu hút nhân lực cho lĩnh vực bán dẫn vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, giao HĐND Thành phố quyết định cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo thông qua các chương trình hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng học chuyên ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo với mức hỗ trợ phù hợp và tuyển dụng, thu hút chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc TP. Đà Nẵng về lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo vào Đà Nẵng theo hướng hỗ trợ một phần chi phí mua thiết bị cho doanh nghiệp sản xuất không quá 5% tổng chi phí; hỗ trợ nhà đầu tư một phần chi phí di chuyển tài sản, dây chuyền, thiết bị, đối với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn vào Đà Nẵng; hỗ trợ một phần chi phí đối với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất vi mạch bán dẫn; chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu thiết bị phục vụ lĩnh vực vi mạch bán dẫn, chính sách miễn giảm thuế VAT.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp

Chính sách thứ 4 là đề xuất cho HĐND Thành phố quyết định việc cho phép TP. Đà Nẵng là địa bàn được thử nghiệm có kiểm soát (Sanbdox) qua sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) trong quản lý và giao dịch tài sản số trên nền tảng DanangChain, trong đó token (NFT- Non-Fungible token) giao dịch mặc định là đồng tiền Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế số; áp dụng cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, tranh ảnh, sản phẩm phục vụ du khách.

Chính sách thứ 5 là đề xuất về việc đầu tư, quản lý, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó, HĐND TP. Đà Nẵng được xem xét, quyết định việc đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng, phát triển tài sản kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo từ nguồn ngân sách Thành phố.

Chính sách thứ 6, TP. Đà Nẵng đề xuất cho HĐND Thành phố quyết định các chính sách hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phù hợp với các điều kiện cụ thể của Thành phố. Đối với các cụm công nghiệp đã được đầu tư công và giao cho tổ chức sự nghiệp công lập quản lý kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất và cho thuê lại đất. Giao UBND TP. Đà Nẵng quy định cơ chế tài chính, thẩm quyền xác định và quyết định giá cho thuê, đối tượng cho thuê phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn.

Chuyên đề