Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với đề nghị xây dựng Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) nhằm giải quyết những bất cập phát sinh, khuyến khích chuyển đổi nhập khẩu, sản xuất, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khoẻ.
Việc xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) nhằm khuyến khích chuyển đổi nhập khẩu, sản xuất, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, giảm phát thải. Ảnh: TQ
Việc xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) nhằm khuyến khích chuyển đổi nhập khẩu, sản xuất, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, giảm phát thải. Ảnh: TQ

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) số 27/2008/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2009 thay thế cho Luật Thuế TTĐB năm 1999, Luật sửa đổi một số điều của Luật Thuế TTĐB năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB và Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2005. Luật Thuế TTĐB năm 2008 đã qua các lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, 2016 và năm 2022 để xử lý những bất cập phát sinh trong thực tiễn và phù hợp với yêu cầu quản lý thuế trong từng giai đoạn.

Theo Bộ Tài chính, các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TTĐB trong thời gian qua đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội song vẫn còn những hạn chế nhất định cần tiếp tục được hoàn thiện để phát huy hơn nữa vai trò của thuế TTĐB.

Một trong những mục tiêu của việc sửa đổi là mở rộng cơ sở thu thuế; hạn chế nhập khẩu, sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm có hại. Theo đó, việc xây dựng Luật Thuế TTĐB (sửa đổi) nhằm mục tiêu thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí có hại cho sức khoẻ và môi trường; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, khơi thông, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội…

Chuyên đề