Đề nghị chấn chỉnh việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 16/8, tiếp tục Phiên họp thứ 25, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 7/2023. Báo cáo của Ban Dân nguyện phản ánh nhiều băn khoăn, lo lắng của cử tri, trong đó có việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu đã gây tác động lớn đến vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và uy tín của doanh nghiệp…
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 7/2023. Ảnh: Lâm Hiển
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 7/2023. Ảnh: Lâm Hiển

Tại báo cáo này, Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế GTGT của cơ quan thuế đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã thực hiện đầy đủ quy định về hoàn thuế. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp lạm dụng chức trách, nhiệm vụ để đưa ra các yêu cầu trái quy định để sách nhiễu, làm mất uy tín của doanh nghiệp có đề nghị hoàn thuế. Coi trọng công tác “hậu kiểm”, thực hiện “hoàn trước, kiểm sau” đối với hồ sơ hoàn thuế, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức lợi dụng việc hoàn thuế GTGT để có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban Dân nguyện làm việc với Tổng cục Thuế và có báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề hoàn thuế GTGT. Cụ thể là về những vướng mắc trong các quy định, thông tư, trách nhiệm trong hậu kiểm và thực hiện "hoàn trước, kiểm sau", hướng tới mục tiêu vừa ngăn ngừa được những hành vi trục lợi, tham nhũng, tiêu cực trong chính sách, vừa phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Luật Quản lý thuế.

Chuyên đề