Nhiệt điện Long Phú 1 cần thêm 11.600 tỷ đồng mới hoàn thành Dự án

(BĐT) - Chi phí thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 tăng cao, cùng với khoản chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (TMĐT) được phê duyệt không đủ để tiếp tục thực hiện hoàn thành Dự án, do đó PVN đang đề xuất tăng tổng mức đầu tư thêm 11.684 tỷ đồng.
Chi phí thực hiện Dự án tăng cao, khoản chi phí dự phòng không đủ để tiếp tục thực hiện hoàn thành Dự án
Chi phí thực hiện Dự án tăng cao, khoản chi phí dự phòng không đủ để tiếp tục thực hiện hoàn thành Dự án

Báo cáo Bộ Công thương, PVN cho biết, tổng mức đầu tư được duyệt của Dự án tính toán theo mặt bằng giá tại thời điểm quý II/2010 là 29.580,934 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn là 30% vốn chủ đầu tư và 70% vốn vay.

Tính đến hết tháng 6/2018, tiến độ tổng thể của Dự án đạt khoảng 76,5%. Trong đó, lũy kế tiến độ thiết kế đạt 85,23%; lũy kế khối lượng mua sắm, chế tạo đạt 84,61%; lũy kế tiến độ thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đạt 51,95% so với tiến độ cấp 2 của Hợp đồng EPC; công tác chạy thử nghiệm thu thiết bị lũy kế đạt 5% so với kế hoạch 63,8%.

Tuy nhiên, theo tính toán, PVN đề xuất điều chỉnh TMĐT của Dự án NMNĐ Long Phú 1 lên 41.265,313 tỷ đồng (chênh lệch 11.684,379 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư cũ).

Nguyên nhân được PVN chỉ rõ là do: tăng chi phí xây dựng lên 4.087,07 tỷ đồng do bổ sung dự toán chi phí của một số hạng mục công trình, điều chỉnh tỷ giá USD tại thời điểm lập tổng mức đầu tư điều chỉnh, điều chỉnh đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công; chi phí thiết bị tăng 5.104,17 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư tăng 15,24 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án tăng 522,196 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tăng 596,4 tỷ đồng; chi phí khác tăng 3.021,637 tỷ đồng; chi phí dự phòng giảm 1.260,5 tỷ đồng.

“Những nguyên nhân nêu trên làm chi phí thực hiện Dự án tăng cao, khoản chi phí dự phòng trong TMĐT được phê duyệt với giá trị là 4.022,7 tỷ đồng không đủ để tiếp tục thực hiện hoàn thành Dự án, do đó đòi hỏi phải điều chỉnh TMĐT Dự án” – PVN nêu rõ.

Song, PVN cho biết, phương án thu xếp vốn áp dụng lại chưa đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện dẫn đến các thông số vay vốn còn thay đổi nhiều.

Cập nhật đến thời điểm lập TMĐT điều chỉnh (tháng 8/2016), công tác thu xếp vốn với tổng vốn đầu tư bao gồm IDC (trước thuế) là 37.996,09 tỷ đồng; trong đó phần vốn tự có của chủ đầu tư là 11.398,83 tỷ đồng; phần vốn đi vay là 26.597,26 tỷ đồng.

Ở thời điểm hiện tại, thành viên đứng đầu Liên danh Tổng thầu EPC là Power Machines bị Mỹ cấm vận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thu xếp vốn vay cho Dự án. Điều này ảnh hưởng đến tính khả thi của phương án thu xếp vốn nêu trên.

Mặt khác, các ngân hàng trong và ngoài nước (trừ 2 ngân hàng Nga là VEB và IIB) đều quan ngại việc tiếp tục tài trợ cho Dự án. PVN đánh giá, việc xây dựng phương án thu xếp vốn mới cho Dự án là khó đảm bảo tính khả thi nếu như không có các cam kết trách nhiệm thu xếp vốn theo Hợp đồng EPC từ phía nhà thầu PM cũng như cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ 2 nước Việt – Nga.

Cùng với đề xuất được phê duyệt điều chỉnh TMĐT Dự án NMNĐ Long Phú 1, PVN còn đề xuất cho phép được sử dụng TMĐT điều chỉnh sau khi được phê duyệt thay thế cho TMĐT lần đầu trong tính toán, đàm phán Hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trần Kiên