(BĐT) - Cục Quân nhu thuộc Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 69 gói thầu thuộc kế hoạch mua sắm vật chất quân nhu năm 2021 với tổng giá dự toán 656,272 tỷ đồng, sử dụng ngân sách quốc phòng. Theo đó, nhiều gói thầu trong kế hoạch sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu hoặc mua sắm trực tiếp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một số gói thầu sẽ được đấu thầu hạn chế trong quý IV/2021 gồm: Gói thầu số 33 Mua sắm cúc đồng; cúc mũ, riềm mũ kê pi cấp tá úy bảo đảm cho phía Nam (giá gói thầu 18,296 tỷ đồng); Gói thầu số 34 Mua sắm vải popeline pevi K13 may quân trang bảo đảm cho phía Nam (giá gói thầu 24,208 tỷ đồng); Gói thầu số 35 Mua sắm một số mặt hàng kim khí quân trang bảo đảm cho phía Nam (giá gói thầu 22,781 tỷ đồng); Gói thầu số 44 Gia công may mũ kê pi bảo đảm cho phía Bắc (giá gói thầu 21,605 tỷ đồng); Gói thầu số 46 Gia công may mũ mềm bảo đảm cho phía Bắc (giá gói thầu 16,62 tỷ đồng)…