(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu thuộc giai đoạn 2 - Tiểu dự án 2: “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu” thuộc Hợp phần 1, Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư là 278,655 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021, Bên mời thầu sẽ lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị truyền và giám sát lỗ khoan - giai đoạn 2 (giá gói thầu 38,1 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi qua mạng); Gói thầu Xây dựng lỗ khoan - giai đoạn 2 (giá gói thầu 19,9 tỷ đồng, tự thực hiện); Gói thầu Xây dựng tường bao quanh khu vực lỗ khoan - giai đoạn 2 (giá gói thầu 1,67 tỷ đồng, chào hàng cạnh tranh trong nước).