Đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng cho Tiểu dự án Môi trường bền vững TP. Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Môi trường bền vững các TP. Duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang (giai đoạn còn lại) với tổng mức đầu tư 1.607,5 tỷ đồng.
Gói thầu NT-1.12 Cung cấp, lắp đặt hệ thống Scada, tủ điện cho nhà máy xử lý nước thải sẽ được đấu thầu trong Quý 1/2022. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Gói thầu NT-1.12 Cung cấp, lắp đặt hệ thống Scada, tủ điện cho nhà máy xử lý nước thải sẽ được đấu thầu trong Quý 1/2022. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý I/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu NT-1.5 Xây dựng trạm bơm, giếng tách và mạng lưới cống cấp 1, 2 và 3 - các hạng mục còn lại (giá gói thầu 62,621 tỷ đồng); Gói thầu NT-1.12 Cung cấp, lắp đặt hệ thống Scada, tủ điện cho nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm nước thải và trạm bơm nước mưa (20,67 tỷ đồng); Gói thầu NT-4.21 Tư vấn khảo sát đấu nối nước thải tại TP. Nha Trang (2,333 tỷ đồng).

Chuyên đề