(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Xói lở bờ biển khu vực xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre với tổng mức đầu tư 128,622 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 cho các dự án cấp bách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2020, sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện 10 gói thầu của Dự án, trong đó có: Gói thầu số 1- Thi công xây dựng công trình (đoạn từ K0+000 đến K0+325); Gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (đợt 1); Gói thầu Thẩm tra thiết kế và dự toán…