(BĐT) - Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 (Bên mời thầu) sắp lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu thuộc dự án quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn 1), hai nhánh lên xuống nút giao Thịnh Đán, tuyến tránh TP. Thái Nguyên (nút giao Tân Lập Km62+200 - nút giao Tân Long Km70+700) từ ngày 1/4/2021 đến ngày 31/3/2024 với tổng mức đầu tư 108,234 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I, sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu số 12 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, hai nhánh lên xuống nút giao Thịnh Đán và tuyến tránh thành phố Thái Nguyên (Km62+200 - Km70+700) với giá gói thầu 108,107 tỷ đồng. Gói thầu tư vấn số 13 Lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12 cũng được chỉ định thầu trong quý I.