(BĐT) - UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng Trường THCS Thanh Trì với tổng mức đầu tư 69,8 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ quý II/2017 đến quý IV/2018, UBND quận Hoàng Mai sẽ tổ chức đấu thầu 5 gói thầu thuộc Dự án.

Cụ thể, quý II/2017, sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Tiếp đó, vào quý III/2017, 2 gói thầu là Thi công xây lắp và Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu. Gói thầu Thiết bị trường học và Gói thầu Kiểm toán sẽ lựa chọn nhà thầu sau cùng với thời gian dự kiến trong quý II và quý IV/2018.