(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 519,926 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Phú Yên.
Phối cảnh Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Phối cảnh Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Theo kế hoạch, thời gian tới sẽ đấu thầu rộng rãi một số gói thầu của Dự án như: Gói thầu số 33TV Tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục hồ điều tiết nước chống hạn 01, các tuyến đường giao thông nhánh phụ, hệ thống điện (đợt 2) và cổng chính Khu (giá gói thầu 2,499 tỷ đồng, đấu thầu quý II/2022); Gói thầu số 39XL Thi công xây lắp các hạng mục: hồ điều tiết nước chống hạn 01, các tuyến đường giao thông nhánh phụ, hệ thống cấp điện (đợt 2) và cổng chính Khu (giá gói thầu 143,372 tỷ đồng, đấu thầu quý III/2022); Gói thầu số 40XL Thi công xây lắp hạng mục hệ thống xử lý chất thải (giá gói thầu 21,546 tỷ đồng, đấu thầu quý III/2022).