(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là 799,95 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 513,387 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư là 160,394 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 86,909 tỷ đồng… Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ ngân sách Trung ương, vốn khai thác quỹ đất và vốn khác.

Chủ đầu tư Dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Đơn vị tư vấn lập Dự án là Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5).

Mục tiêu đầu tư của Dự án là từng bước kết nối các tuyến ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh theo quy hoạch được duyệt; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường; tạo điều kiện hình thành và phát triển các khu đô thị, du lịch, kinh tế ven biển; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người  dân vùng Dự án. Thời gian hoàn thành Dự án là đến năm 2022.