Đầu tư 600 tỷ đồng mở rộng Khu công nghiệp Thụy Vân (tỉnh Phú Thọ)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ cở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân được thực hiện tại xã Thụy Vân và xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với quy mô 335 ha.
Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ.
Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ cở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, chủ đầu tư Dự án là Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp (thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ).

Dự án được thực hiện tại xã Thụy Vân và xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với quy mô 335 ha. Tiến độ thực hiện Dự án từ năm 2022 - 2025. Tổng mức đầu tư Dự án là 601,4 tỷ đồng.

Chuyên đề