Đấu thầu vàng ngày 22/4: Giá tham chiếu tính đặt cọc là 81,8 triệu đồng/lượng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chiều ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo gửi các tổ chức tín dụng về việc đấu thầu vàng miếng tại Cục Dự trữ ngoại hối (NHNN) vào 10 giờ sáng thứ 2 ngày 22/4/2024. Đáng chú ý, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 81,8 triệu đồng/lượng.
Trường hợp NHNN không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của NHNN, NHNN quyết định hủy kết quả thầu.
Trường hợp NHNN không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của NHNN, NHNN quyết định hủy kết quả thầu.

Cụ thể: hình thức đấu thầu là đấu thầu theo giá; tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 16.800 lượng; khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng; loại vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất; tỷ lệ đặt cọc là 10%.

Khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu: 14 lô (tương đương 1.400 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu: 20 lô (tương đương 2.000 lượng). Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô (100 lượng).

Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 01 mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sản do NHNN công bố.

Trường hợp NHNN không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của NHNN, NHNN quyết định hủy kết quả thầu.

Tổ chức tín dụng/doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013 ban hành Quy trình về mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Chuyên đề