(BĐT) - Kết luận của Hội đồng Tư vấn giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng nhà học 18 phòng Trường Tiểu học xã Yên Lộc, huyện Ý Yên cho thấy, bên mời thầu, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) chưa làm “tròn vai”. Một số nội dung chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Xây nhà học 18 phòng Trường Tiểu học xã Yên Lộc, huyện Ý Yên do UBND xã Yên Lộc làm bên mời thầu. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Xây nhà học 18 phòng Trường Tiểu học xã Yên Lộc, huyện Ý Yên do UBND xã Yên Lộc làm bên mời thầu. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu nói trên do UBND xã Yên Lộc làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu; Công ty CP Tư vấn xây dựng 05 là tư vấn đánh giá HSDT; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ý Yên thẩm định KQLCNT.

Tại gói thầu trên, 1 nhà thầu trượt thầu đã có đơn kiến nghị về KQLCNT. Theo đó, Báo cáo đánh giá HSDT không được lập và công bố theo quy định, vi phạm quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT; có dấu hiệu của hành vi gian lận (Tổ chuyên gia đánh giá HSDT có dấu hiệu lập khống, không cung cấp chứng chỉ hành nghề…).

Phản hồi về nội dung này, Hội đồng Tư vấn giải quyết kiến nghị (HĐTVGQKN) cho biết, theo tài liệu do Chủ đầu tư, Tư vấn đánh giá HSDT cung cấp, Tổ chuyên gia đánh giá HSDT đã được Công ty CP Tư vấn xây dựng 05 thành lập năm 2020, từng thành viên có bản cam kết, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kèm theo. Tại Báo cáo đánh giá HSDT, tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia đã ký, ghi rõ họ tên, Giám đốc Công ty đã ký tên và đóng dấu… Tuy nhiên, Chủ đầu tư chưa đính kèm đầy đủ các tài liệu kèm theo Báo cáo đánh giá HSDT (văn bản thành lập Tổ chuyên gia, bản cam kết của từng thành viên trong Tổ chuyên gia, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên) lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo KQLCNT công bố ngày 22/2/2021, Liên danh Công ty CP Phát triển Vạn Thịnh Phát - Công ty TNHH Lắp đặt phòng cháy chữa cháy Quang Huy trúng thầu với giá 8,517 tỷ đồng. 1 nhà thầu bị loại do cung cấp tài liệu liên quan đến nhân sự chủ chốt không đúng quy định của pháp luật. Công ty CP Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thành Đoàn là nhà thầu xếp thứ nhất song từ chối thương thảo hợp đồng.

Vì vậy, HĐTVGQKN đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đánh giá HSDT rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, đối với nội dung kiến nghị về việc Chủ đầu tư cố tình không làm rõ HSDT của Nhà thầu, HĐTVGQKN kết luận, kiến nghị của Nhà thầu là phù hợp.

“Việc Bên mời thầu, Tư vấn đánh giá HSDT của Nhà thầu kiến nghị không đạt tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật dẫn đến không đáp ứng yêu cầu của HSMT mà không yêu cầu Nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP”, HĐTVGQKN khẳng định.

HĐTVGQKN đề nghị UBND xã Yên Lộc phối hợp với Tư vấn đánh giá HSDT và các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để tổ chức lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm về quyết định của đơn vị mình.

Theo ông Đỗ Ngọc Quang, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, Chủ đầu tư cũng như các bên liên quan có trách nhiệm làm rõ HSDT của Nhà thầu kiến nghị. Trường hợp sau khi làm rõ, HSDT đạt yêu cầu thì phải hủy kết quả đã công bố để đánh giá lại HSDT của các nhà thầu tham dự.

Về phía Chủ đầu tư, ông Phạm Duy Tân, Chủ tịch UBND xã Yên Lộc cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của HĐTVGQKN nhằm sớm triển khai Gói thầu.