Đấu thầu tại Trung tâm Lao động ngoài nước: Kiến nghị chính đáng của nhà thầu bị phớt lờ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Mặc dù hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Thi công xây lắp công trình tại cơ sở 1 thuộc Dự án Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu đã được các nhà thầu chỉ rõ những điểm bất cập, nhưng Chủ đầu tư (Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vẫn không sửa HSMT, mà tiến hành mở thầu như đã định.
Theo yêu cầu của HSMT, vị trí Chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng 3 điều kiện, trong đó có chứng chỉ huấn luyện ATLĐ, VSLĐ hoặc chứng nhận huấn luyện ATLĐ, VSLĐẢnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Theo yêu cầu của HSMT, vị trí Chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng 3 điều kiện, trong đó có chứng chỉ huấn luyện ATLĐ, VSLĐ hoặc chứng nhận huấn luyện ATLĐ, VSLĐẢnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo yêu cầu của HSMT, vị trí Chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng 3 điều kiện, trong đó có điều kiện: “Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) hoặc chứng nhận huấn luyện ATLĐ, VSLĐ còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu”. Theo các nhà thầu, yêu cầu này đã lỗi thời, trái quy định của pháp luật chuyên ngành xây dựng hiện hành.

Quy định pháp luật về điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường đã có nhiều thay đổi. Điều 74 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (NĐ15) quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) nêu rõ: Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng I, II, III. Trong đó, hạng I là phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 1 công trình từ cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng lĩnh vực trở lên. Như vậy, nhân sự chỉ huy trưởng công trình chỉ cần đáp ứng một trong hai điều kiện nêu trên là đạt yêu cầu. Cũng theo Điều 74 NĐ15, chỉ huy trưởng công trường không cần chứng chỉ hành nghề ATLĐ.

Về điều kiện cụ thể của hợp đồng, theo phản ánh của một số nhà thầu, HSMT đưa ra yêu cầu không phù hợp, trái quy định về việc điều chỉnh hợp đồng.

Cụ thể, theo quy định tại Điểm Điều kiện chung (ĐKC) 33 Mục D Chương VII của HSMT, loại hợp đồng được áp dụng tại Gói thầu là hợp đồng theo đơn giá cố định. Tuy nhiên, Điểm ĐKC 35 Mục D Chương VII về điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng lại quy định: “Đối với những khối lượng công việc (KLCV) trong bảng giá hợp đồng mà thực tế thực hiện chênh lệch quá 20% khối lượng quy định ban đầu thì hai bên phải thỏa thuận nguyên tắc điều chỉnh đơn giá hợp lý, phù hợp với điều kiện thay đổi khối lượng (tăng hoặc giảm) khi thanh toán cho phần lớn khối lượng thực hiện chênh lệch quá 20% này”.

Theo một chuyên gia đấu thầu, HSMT đưa ra yêu cầu như vậy là không phù hợp. Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, loại hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, KLCV thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng.

Mặt khác, Điều 96 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, nguyên tắc thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định là giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá cố định trong hợp đồng nhân với khối lượng, số lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện.

Đối với công việc xây lắp, trường hợp KLCV thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế ít hơn KLCV nêu trong hợp đồng, nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần KLCV thực tế đã thực hiện. Trường hợp KLCV thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn KLCV nêu trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch KLCV này với đơn giá nêu trong hợp đồng.

Phản hồi với Báo Đấu thầu, phía Chủ đầu tư cho biết đã có văn bản làm rõ HSMT cho các nhà thầu. Tuy vậy, nhà thầu kiến nghị cho rằng, nội dung giải thích còn mơ hồ, không thuyết phục, kiến nghị sửa đổi HSMT không được tiếp thu, Chủ đầu tư vẫn tiến hành mở thầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư