(BĐT) - Mới đây, UBND thị xã Đông Triều có văn bản báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh làm rõ quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng đường dây 35kV và trạm biến áp 630kVA-35(22) 0,4kV cấp điện cho Dự án Nhà máy Xử lý rác thải tại xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Văn bản cũng phủ nhận thông tin phản ánh về việc thi công công trình trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).
Để thực hiện Gói thầu, nhà thầu trúng thầu phải thi công 19 vị trí móng cọc, hiện phía Chủ đầu tư mới bàn giao được mặt bằng 11/19 móng cọc

Để thực hiện Gói thầu, nhà thầu trúng thầu phải thi công 19 vị trí móng cọc, hiện phía Chủ đầu tư mới bàn giao được mặt bằng 11/19 móng cọc

Gói thầu trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu vào ngày 30/3/2020, do Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (chủ đầu tư) mời thầu. 2 nhà thầu nộp HSDT là Công ty TNHH MTV Trường Ngân HD, với giá dự thầu 2,679 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Linh Quân, với giá dự thầu 2,893 tỷ đồng.

Theo kết quả đánh giá HSDT, Công ty TNHH MTV Trường Ngân HD bị loại do không đáp ứng yêu cầu “doanh thu bình quân trong 3 năm từ hoạt động xây dựng đạt từ 4.360 triệu đồng/năm” tại hồ sơ mời thầu. Bên cạnh đó, HSDT của nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Linh Quân, với giá trúng thầu là 2,893 tỷ đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,4%). Thời gian thực hiện hợp đồng 26 ngày (rút ngắn 4 ngày so với tiến độ trong hồ sơ mời thầu 30 ngày).

Ngày 27/4/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, nhà thầu bị loại cho biết, trong thời gian đánh giá HSDT, Nhà thầu không được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ hay bổ sung tài liệu chứng minh năng lực, nên không chấp thuận kết quả chấm thầu này.

Về thông tin phản ánh việc công trình được thi công trong thời gian đánh giá HSDT (từ ngày 30/3 - 6/4/2020), UBND thị xã Đông Triều cho biết, tại công trường nằm trong phần ranh giới đầu tư Nhà máy Xử lý rác thải xã Tràng Lương, Công ty TNHH Viễn Đông (chủ đầu tư Nhà máy) có định vị đổ bê tông một số mốc móng cột trong hàng rào Nhà máy, nhằm phục vụ công tác đấu nối tuyến đường điện từ ngoài hàng rào đến Nhà máy (do UBND thị xã Đông Triều chuẩn bị đầu tư). Để bảo đảm thuận lợi cho các hạng mục, Công ty đang triển khai theo thiết kế trên mặt bằng Nhà máy. Do đó, UBND thị xã Đông Triều khẳng định quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu trên được thực hiện theo đúng quy định, không có chuyện thi công công trình trong giai đoạn đánh giá HSDT. Ngày 15/4/2020, nhà thầu trúng thầu đã tiếp nhận mặt bằng và tiến hành triển khai thi công công trình, bảo đảm tiến độ cấp điện trong tháng 4/2020, phục vụ vận hành Nhà máy Xử lý rác thải tại xã Tràng Lương.

Sau khi mặt bằng tuyến công trình xây dựng được phê duyệt, UBND thị xã Đông Triều đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Tràng Lương thực hiện công tác lập hồ sơ giải phóng mặt bằng, đối thoại với các hộ dân, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng theo quy định.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, nhà thầu trúng thầu cho biết, để thực hiện Gói thầu, Nhà thầu phải thi công 19 vị trí móng cọc, hiện phía Chủ đầu tư mới bàn giao được mặt bằng 11/19 móng cọc (diện tích mặt bằng đã giải phóng này chủ yếu nằm trong vườn keo của các hộ dân). Đối với 8 vị trí móng cọc chưa được bàn giao mặt bằng để thi công, Chủ đầu tư đã cơ bản thống nhất nội dung đền bù cho các hộ dân. Dự kiến, nếu việc bàn giao mặt bằng các vị trí móng cọc còn lại đúng tiến độ, Nhà thầu sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc Gói thầu và kết nối cấp điện cho Nhà máy Xử lý rác thải tại xã Tràng Lương vào ngày 10/5/2020.