(BĐT) - Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Tuyên Quang vừa gia hạn thời điểm đóng thầu 4 gói thầu. Trong đó 2 gói thầu xây lắp không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), 2 gói thầu gia hạn để nhà thầu có thêm thời gian lập HSDT sau khi chỉnh sửa hồ sơ mời thầu (HSMT). 3 gói thầu xây lắp khác với tổng giá gói thầu hơn 230 tỷ đồng cũng chỉnh sửa HSMT và sửa đổi giá trị bảo đảm dự thầu.
Một số gói thầu tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang được điều chỉnh lại bản vẽ thiết kế thi công, dự toán trong quá trình mời thầu. Ảnh: Nhã Chi

Một số gói thầu tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang được điều chỉnh lại bản vẽ thiết kế thi công, dự toán trong quá trình mời thầu. Ảnh: Nhã Chi

Ngày 14/9/2021, Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang đã lùi thời hạn mở thầu qua mạng Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng các cầu trên đường giao thông nông thôn (GTNT), địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (giá gói thầu là 10,89 tỷ đồng) và Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng các cầu trên đường GTNT, địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (giá gói thầu là 10,98 tỷ đồng). Cả 2 gói thầu đều sử dụng ngân sách địa phương, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Lý do lùi thời hạn mở thầu là đến thời điểm đóng/mở thầu vẫn không có nhà thầu tham dự.

Ngày 15/9/2021, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang cho biết, nếu sau thời điểm gia hạn vẫn không có nhà thầu nộp HSDT, Sở sẽ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại trên cơ sở xây dựng, điều chỉnh HSMT để lựa chọn được nhà thầu phù hợp.

Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang cũng vừa gia hạn thời điểm đóng thầu 2 gói thầu xây lắp với tổng giá gói thầu gần 300 tỷ đồng thuộc Dự án Xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Cụ thể, Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km0 ÷ Km4+240 có giá 147,51 tỷ đồng; Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km4+240 ÷ Km8+892 có giá 149,77 tỷ đồng (giá trị bảo đảm dự thầu của Gói thầu này giảm từ 4,493 tỷ đồng xuống còn 4,275 tỷ đồng). Cả 2 gói thầu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Lý do lùi thời hạn mở thầu 2 gói thầu này đến 22h30 ngày 20/9/2021 là ngày 10/9/2021, Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt lại thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Dự án. Cụ thể, Sở đã phê duyệt điều chỉnh và phát hành lại HSMT. Vì thế, Sở gia hạn thời điểm đóng/mở thầu để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi, bổ sung HSDT.

Bên cạnh đó, Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang mới thông báo sửa đổi giá trị bảo đảm dự thầu 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 Quốc lộ 37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km188 Quốc lộ 37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, với tổng giá gói thầu hơn 192 tỷ đồng. Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình cầu Sơn Dương 2 và đường dẫn cầu (giá gói thầu 65,36 tỷ đồng) điều chỉnh giảm bảo đảm dự thầu từ 1,96 tỷ đồng xuống 1,953 tỷ đồng. Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km0+00 ÷ Km3+533 và tuyến nhánh của Dự án (giá gói thầu 126,93 tỷ đồng) điều chỉnh giảm bảo đảm dự thầu từ 3,808 tỷ đồng xuống 3,804 tỷ đồng. 2 gói thầu được đóng/mở thầu qua mạng vào lúc 22h30 ngày 17/9/2021.

Theo kế hoạch, 8h30 ngày 18/9/2021, Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang sẽ mở thầu trực tiếp Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (giai đoạn 1) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hòa - Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giá gói thầu là 44,89 tỷ đồng). Trong thời gian phát hành HSMT gói thầu này, Sở cũng tiến hành điều chỉnh và phê duyệt HSMT.

Cán bộ của Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang cho biết, đa số các gói thầu phê duyệt, điều chỉnh lại HSMT đều không phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, chỉ là điều chỉnh lại bản vẽ thiết kế thi công, dự toán của các gói thầu trên cơ sở phân chia và điều chỉnh các gói thầu trong 1 dự án.