Đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Long An: Nhiều bất đồng dai dẳng về hàng mẫu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu số 1 Mua sắm bàn ghế cho học sinh và giáo viên các trường phổ thông năm 2022 thuộc Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị phòng chức năng cho các trường phổ thông năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An làm bên mời thầu. Gói thầu đã phát sinh nhiều kiến nghị phức tạp, đặc biệt là về yêu cầu hàng mẫu.
Gói thầu Mua sắm bàn ghế cho học sinh và giáo viên các trường phổ thông năm 2022 đã phát sinh nhiều kiến nghị phức tạp, đặc biệt là về yêu cầu hàng mẫu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Gói thầu Mua sắm bàn ghế cho học sinh và giáo viên các trường phổ thông năm 2022 đã phát sinh nhiều kiến nghị phức tạp, đặc biệt là về yêu cầu hàng mẫu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có dự toán được phê duyệt 15.434.687.000 đồng, do Công ty TNHH Thương mại Như Bảo làm tư vấn đấu thầu.

Theo tìm hiểu, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Liên danh Công ty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn - Công ty TNHH Sản xuất thương mại thiết bị giáo dục Phạm Gia; Liên danh Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Phương Trúc - Công ty TNHH MTV Nội thất Trúc Vy; Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục Thành Kiên; Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng.

Đối với tiêu chí về hợp đồng tương tự, hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu hợp đồng cung cấp bàn ghế học sinh, cung cấp cho các đơn vị giáo dục trên địa bàn 1 tỉnh. Đồng thời, nhà thầu phải có hàng mẫu đầy đủ cơ số 01 theo danh mục gửi cho chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu. Hàng mẫu phải chính xác theo catalogue và hồ sơ kỹ thuật nhà thầu chào, đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Chính yêu cầu về hàng mẫu này đã dẫn tới nhiều kiến nghị của nhà thầu. Theo đó, một nhà thầu cho rằng, đây là hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường nên yêu cầu nhà thầu cung cấp hàng mẫu là không phù hợp. Đồng thời, yêu cầu hàng mẫu sẽ làm phát sinh chi phí. Tuy nhiên, phúc đáp nội dung này, Bên mời thầu cho rằng, HSMT tuân thủ quy định về đấu thầu.

Bên cạnh đó, kết quả đánh giá hàng mẫu đã làm phát sinh kiến nghị kéo dài, nhà thầu có văn bản đề nghị thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. Cụ thể, theo báo báo đánh giá của Tổ chuyên gia, Liên danh Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Phương Trúc - Công ty TNHH MTV Nội thất Trúc Vy (Liên danh Phương Trúc - Trúc Vy) bị đánh giá không đạt về yêu cầu kỹ thuật. Theo đó, về thông số kỹ thuật hàng hóa và hàng mẫu, trong HSDT, Nhà thầu cung cấp thông số kỹ thuật của hàng hóa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của HSMT. Tuy nhiên, qua kiểm tra hàng mẫu, Tổ chuyên gia nhận thấy sản phẩm bàn ghế học sinh phòng mỹ thuật tiểu học (bộ gồm 01 bàn, 01 ghế) và bàn ghế học sinh phòng mỹ thuật THCS (bộ gồm 01 bàn, 01 ghế) chưa đáp ứng yêu cầu của HSMT, cụ thể là thiếu thanh giằng khung bàn (13x26x1.2 mm). Đây là căn nguyên khiến Nhà thầu bất bình, kiến nghị thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Liên danh này cho rằng đã cung cấp đầy đủ hàng mẫu, quy cách kỹ thuật hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Về việc thiếu thanh giằng khung bàn, Nhà thầu cho biết: “Thanh giằng khung bàn của 2 sản phẩm nói trên là chi tiết rất nhỏ trong tổng danh mục hàng mẫu mà HSMT yêu cầu (tổng cộng 8 bộ hàng mẫu gồm 20 thiết bị mẫu). Nhà thầu xin ghi nhận ý kiến của Bên mời thầu và cam kết cung cấp thanh giằng theo đúng yêu cầu, đồng thời giữ nguyên giá dự thầu, không phát sinh bất kỳ chi phí nào”.

Bên cạnh đó, Liên danh Phương Trúc - Trúc Vy mong muốn Bên mời thầu chứng minh bằng ảnh chụp hàng mẫu của những nhà thầu được đánh giá đạt yêu cầu để tạo tính công khai, minh bạch trong đấu thầu. Tuy nhiên, Bên mời thầu bảo lưu quan điểm và sau đó Nhà thầu đã có văn bản gửi UBND tỉnh Long An phản đối kết quả nêu trên.

Theo kết luận của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, việc làm rõ HSDT đối với các nội dung đề xuất kỹ thuật nêu trong HSDT phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp. Liên danh Phương Trúc - Trúc Vy thiếu thanh giằng khung bàn là không đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc sai khác giữa hồ sơ kỹ thuật chào thầu và thực tế hàng mẫu.

Trao đổi với phóng viên, các chuyên gia đấu thầu đều cho rằng, bàn ghế học sinh là hàng hóa thông dụng, không thể tùy tiện yêu cầu hàng mẫu. Việc đưa ra “đề bài” trái quy định từ đầu đã dẫn tới những kiến nghị phức tạp. Trong khi đó, việc nhiều bên mời thầu yêu cầu hàng mẫu, nhưng tiêu chuẩn đánh giá hàng mẫu, tính khách quan khi đánh giá chưa được coi trọng sẽ khiến nhà thầu rủi ro hơn khi dự thầu.

Ngày 30/6/2022, Gói thầu số 1 được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục Thành Kiên trúng thầu với giá 14.327.150.000 đồng. Nhà thầu Thành Kiên từng trúng một số gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An như: Gói thầu Mua sắm thiết bị cho các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS thuộc các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới hoặc trường đăng ký đạt chuẩn năm 2021 (giá trúng thầu 5.311.848.000 đồng); Gói thầu Mua sắm bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi cho cấp mầm non và THCS đạt chuẩn quốc gia năm 2020 (giá trúng thầu 6.430.960.000 đồng).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư