(BĐT) - Thừa nhận việc đăng thiếu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) khiến các đơn vị tham dự thầu không biết được lý do bị loại, Bên mời thầu (BMT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi giữ nguyên quan điểm loại nhà thầu.
Bên mời thầu cho rằng, hồ sơ dự thầu của Nhà thầu kiến nghị không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Ảnh minh họa: Minh Anh

Bên mời thầu cho rằng, hồ sơ dự thầu của Nhà thầu kiến nghị không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Ảnh minh họa: Minh Anh

Gói thầu số 5 Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình Trường TH và THCS Trà Lâm (Trường PTDT bán trú TH và THCS Trà Lâm) được đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

Theo phản ánh của Công ty CP Quang Duy, căn cứ biên bản mở thầu được BMT đăng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 4/8/2020, gói thầu nêu trên có 3 nhà thầu tham dự, gồm: Công ty TNHH Cơ giới và Xây lắp Việt Đức (giá dự thầu sau giảm giá là 3.460.399.734 đồng); Công ty TNHH Thái Nguyên (giá dự thầu là 3.952.807.133 đồng) và Công ty CP Quang Duy (giá dự thầu 3.193.675.082 đồng).

Vào lúc 11 giờ 23 phút ngày 26/8/2020, thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Quang Duy nhận được Quyết định ký ngày 24/8/2020 của UBND huyện Trà Bồng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT). Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thái Nguyên - nhà thầu có giá cao nhất trong 3 nhà thầu tham dự thầu.

Nhà thầu Quang Duy chỉ nhận được Quyết định phê duyệt KQLCNT và Báo cáo kết quả thẩm định KQLCNT. BMT không đăng thông báo KQLCNT để các nhà thầu tham dự thầu biết đơn vị nào trúng thầu, đơn vị nào không trúng với lý do tại sao. Nhà thầu cho rằng, BMT chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 20 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Công ty TNHH Quang Duy yêu cầu BMT làm rõ nội dung đánh giá HSDT của Công ty không đáp ứng những yêu cầu nào quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT). “Công ty có giá dự thầu thấp nhất, đáp ứng đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, tiết kiệm hơn 800 triệu đồng so với giá gói thầu được duyệt là 4.000.753.570 đồng, nhưng vẫn bị loại một cách vô lý”, ông Lư Văn Cảm, Giám đốc Công ty CP Quang Duy khẳng định.

Mới đây, BMT có văn bản trả lời Nhà thầu Quang Duy, thừa nhận rằng, sau khi kiểm tra, rà soát công tác đăng tải thông tin, BMT đăng thiếu báo cáo đánh giá HSDT, vì vậy các đơn vị dự thầu không biết được lý do không được lựa chọn. Vấn đề này, BMT đã có công văn gửi Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia xin điều chỉnh, khi nào có văn bản chấp thuận thì BMT sẽ đăng tải lại thông tin KQLCNT.

Về lý do loại Nhà thầu Quang Duy, BMT cho rằng, HSDT của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT. Cụ thể, biểu tiến độ thi công trong HSDT của Nhà thầu Quang Duy lập tiến độ thi công theo sơ đồ ngang gồm: chuẩn bị khởi công và làm lán trại là 3 ngày; phần san nền 27 ngày, phần móng + thân + mái 75 ngày; phần hoàn thiện + phần điện trong nhà, phần chống sét, phần cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và sàn gạch, tường rào 72 ngày; không đề xuất tiến độ thi công cho phần công việc gia cố mái ta luy.

Căn cứ điểm 4 Chương III của HSMT, Tổ chuyên gia đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về tiến độ chi tiết cho từng công việc của từng hạng mục, không đề xuất tiến độ công việc gia cố mái ta luy.

Đối với tổ chức mặt bằng công trường, Nhà thầu Quang Duy đề xuất làm lán trại trên phần đất chuẩn bị san nền và thực hiện song song với phần san nền, mà cụ thể là san nền 27 ngày bắt đầu từ ngày 1 kết thúc ngày 27, làm lán trại 3 ngày, bắt đầu ngày 1, kết thúc ngày 3. Căn cứ điểm 2 Chương III của HSMT, Tổ chuyên gia đánh giá là không đáp ứng, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

BMT cho rằng, căn cứ tiêu chuẩn đánh giá đạt và không đạt trong HSMT và nội dung đề xuất trong HSDT, Tổ chuyên gia xét thấy nội dung trên không đạt theo HSMT và không cần phải làm rõ HSDT. Tuy nhiên, Nhà thầu Quang Duy vẫn bức xúc, vì cho rằng Công ty đáp ứng đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, tiết kiệm cho nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 800 triệu đồng nhưng vẫn bị loại. Do đó, Nhà thầu mong muốn có sự xem xét một cách thấu đáo của các cơ quan có thẩm quyền.