(BĐT) - Sau khi Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (chủ đầu tư - CĐT) ra quyết định hủy Gói thầu Thi công, lắp đặt pano tuyên truyền năm 2021 và cấm Công ty CP Phát triển công nghệ và Quảng cáo Quang Vinh tham gia đấu thầu, nhà thầu này lập tức phản bác và kiến nghị lên Hội đồng Tư vấn giải quyết kiến nghị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. Rốt cuộc, CĐT buộc phải thu hồi các quyết định hành chính này.
Công ty CP Phát triển công nghệ và Quảng cáo Quang Vinh kê khai 2 hợp đồng tương tự về cung cấp dịch vụ in, lắp đặt pano đáp ứng yêu cầu. Ảnh minh họa: St

Công ty CP Phát triển công nghệ và Quảng cáo Quang Vinh kê khai 2 hợp đồng tương tự về cung cấp dịch vụ in, lắp đặt pano đáp ứng yêu cầu. Ảnh minh họa: St

Gói thầu Thi công, lắp đặt pano tuyên truyền năm 2021 do Công ty CP Thẩm định và Đầu tư Tiên Phong làm bên mời thầu (BMT). Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX).

Theo Báo cáo số 339/BC-TP ngày 28/9/2021 về việc đánh giá HSĐX của Tổ chuyên gia, chỉ có Công ty CP Phát triển công nghệ và Quảng cáo Quang Vinh được đánh giá đạt yêu cầu theo quy định của hồ sơ yêu cầu (HSYC), có giá dự thầu thấp nhất nên được mời kiểm tra, đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng. Ngày 1/10/2021, BMT và đại diện Nhà thầu đã làm việc về nội dung này. Tuy nhiên, sau đó, BMT tiếp tục yêu cầu Nhà thầu cung cấp tài liệu (trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia), với lý do là nhiều tài liệu không có bản gốc. Ngày 7/10/2021, do Nhà thầu không cung cấp đủ tài liệu, không đến làm việc nên BMT, Tổ chuyên gia đã đánh giá lại HSĐX. Nhà thầu Quang Vinh bị đánh giá không đạt về năng lực, kinh nghiệm nên không được xem xét, đánh giá ở bước tiếp theo.

Do tất cả HSĐX đều không đáp ứng HSYC nên CĐT tiến hành hủy thầu.

Riêng đối với Công ty CP Phát triển công nghệ và Quảng cáo Quang Vinh, theo BMT, Nhà thầu còn có hành vi kê khai không trung thực về loại dịch vụ tương tự và giá trị tương ứng của hợp đồng tương tự trong HSĐX. Ngày 25/10/2021, CĐT ra quyết định cấm Nhà thầu Quang Vinh tham gia hoạt động đấu thầu tại các dự án, dự toán đầu tư mua sắm thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 3 năm.

Hội đồng Tư vấn giải quyết kiến nghị đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thu hồi quyết định hủy thầu, đánh giá lại kết quả đấu thầu.

Theo thông tin Nhà thầu kiến nghị cung cấp, ngày 8/12/2021, CĐT và Nhà thầu Quang Vinh đã thương thảo thành công hợp đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến trong tháng 12/2021.

Phản bác quyết định trên, Nhà thầu Quang Vinh cho rằng, việc đánh giá HSĐX không đúng với quy định nêu trong HSYC và pháp luật về đấu thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; CĐT ra quyết định cấm thầu không đúng quy định, ảnh hưởng đến uy tín của Nhà thầu.

Trên cơ sở nội dung kiến nghị của Nhà thầu, kết quả kiểm tra, rà soát, đối chiếu trên hồ sơ và xác minh các thông tin liên quan, Hội đồng Tư vấn giải quyết kiến nghị kết luận: BMT đánh giá không đúng tiêu chuẩn đánh giá trong HSYC đối với nội dung về năng lực và kinh nghiệm (đánh giá Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự); việc đánh giá Nhà thầu kê khai hợp đồng tương tự không trung thực là chưa phù hợp.

Cụ thể, HSĐX của Nhà thầu Quang Vinh kê khai 2 hợp đồng tương tự. Tổng giá trị phần công việc tương tự của 2 hợp đồng là 2,797 tỷ đồng, lớn hơn so với yêu cầu của HSYC (2,596 tỷ đồng). Như vậy, 2 hợp đồng này đáp ứng về tính chất tương tự và giá trị thực hiện.

Cũng theo kết luận trên, việc BMT yêu cầu Nhà thầu làm rõ và nộp các tài liệu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, yêu cầu cung cấp tài liệu đối chiếu trong khi đang thực hiện ở bước thương thảo hợp đồng là chưa đúng quy trình về lựa chọn nhà thầu; việc đánh giá lại Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của HSYC là chưa chính xác.

Hội đồng Tư vấn giải quyết kiến nghị cho rằng, bước làm rõ HSĐX chỉ thực hiện sau khi mở thầu ở giai đoạn đánh giá HSĐX. Mục 22 Chương I Chỉ dẫn nhà thầu của HSYC quy định: Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐX theo yêu cầu của BMT. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ HSĐX giữa nhà thầu và BMT được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

Hội đồng đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thu hồi quyết định hủy thầu, tổ chức đánh giá lại kết quả đấu thầu.

Mới đây, CĐT đã ban hành các văn bản có liên quan theo đề nghị của Hội đồng Tư vấn giải quyết kiến nghị. Theo thông tin Nhà thầu kiến nghị cung cấp, ngày 8/12/2021, CĐT và Nhà thầu Quang Vinh đã thương thảo thành công hợp đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến trong tháng 12/2021.