(BĐT) - Dự án Nhà ở xã hội Phường 4, thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng có tổng mức đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (bên mời thầu), kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt vào ngày 20/8/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý IV/2019. Thời gian thực hiện hợp đồng là 20 năm, trong đó, thời gian xây dựng, hoàn thành công trình là 2 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án này được công bố ngày 7/8/2019.