(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 1.335,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý IV/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu lớn ở tỉnh Tiền Giang gồm: CG2-XL01 Thi công nạo vét, xây dựng bãi đổ đất, kè bảo vệ bờ và cầu đường dân sinh đoạn từ Km12+000 - Km15+250 (giá gói thầu 209,08 tỷ đồng); CG2-XL02 Thi công nạo vét, xây dựng bãi đổ đất, kè bảo vệ bờ và cầu đường dân sinh đoạn từ Km15+250 - Km18+375 (203,88 tỷ đồng); CG2-XL03 Thi công nạo vét, xây dựng bãi đổ đất, kè bảo vệ bờ và cầu đường dân sinh đoạn từ Km18+375 - Km21+850 (193,2 tỷ đồng).

Một số gói thầu khác cũng được đấu thầu rộng rãi trong quý IV/2021 như CG2-ĐBGTT Điều tiết, khống chế đảm bảo giao thông thủy phục vụ thi công (6,09 tỷ đồng); CG2-AIS Cung cấp dịch vụ thông tin AIS (2,9 tỷ đồng)...