(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 22 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng kè chống ngập dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2). Dự án có tổng mức đầu tư 575,512 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói số TV25 Tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - giai đoạn 2 (giá gói thầu 15,64 tỷ đồng); Gói số XL02 Thi công xây dựng đoạn 1 dài 1.518 m (từ lý trình Km2199+355 đến Km2200+875) giá gói thầu 65,26 tỷ đồng; Gói số XL03 Thi công xây dựng đoạn 2 dài 3.390 m (từ lý trình Km2201+690 đến Km2205+045) giá gói thầu 151,21 tỷ đồng; Gói số XL04 Thi công xây dựng đoạn 3-1 dài 2.640 m (từ lý trình Km2206+405 đến Km2209+248) giá gói thầu 136,13 tỷ đồng; Gói số XL05 Thi công xây dựng đoạn 3-2 dài 2.665 m (từ lý trình Km2209+248 đến Km2211+850) giá gói thầu 137,46 tỷ đồng.