(BĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030 theo hình thức đối tác công tư (PPP). Giá trị thực hiện tối thiểu của Dự án được đề xuất là 168,571 tỷ đồng, tăng 1,02 lần so với giá trị hợp đồng Dự án trong giai đoạn 2011 - 2020.
Dự án Quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030 đầu tư theo hình thức PPP áp dụng loại hợp đồng kinh doanh - quản lý. Ảnh minh họa: Thu Hiền

Dự án Quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030 đầu tư theo hình thức PPP áp dụng loại hợp đồng kinh doanh - quản lý. Ảnh minh họa: Thu Hiền

Dự án nêu trên được thực hiện tại Bán đảo Phương Mai, TP. Quy Nhơn, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, loại hợp đồng O&M (hợp đồng kinh doanh - quản lý), thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ ngày 23/10 - 27/11/2020.

Theo hồ sơ mời sơ tuyển, nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu là 34 tỷ đồng; vốn vay phải huy động không thấp hơn 85 tỷ đồng.

Về năng lực, kinh nghiệm, để đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu, nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện đã hoặc đang tham gia quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh và phát triển nguồn lợi yến sào tại các địa phương trên cả nước. Nhà đầu tư có tư cách pháp nhân, có giấy phép đăng ký kinh doanh hành nghề có nội dung liên quan đến quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh yến sào được cấp có thẩm quyền cấp. Nhà đầu tư có cam kết không giao thầu lại hoặc giao thầu từng phần cho nhà thầu phụ để thực hiện Dự án.

Nhà đầu tư đã thực hiện tối thiểu 1 hợp đồng (dự án tương tự) trong nước với tư cách là nhà thầu độc lập, có giá trị thực hiện hợp đồng 120 tỷ đồng.

Nhà đầu tư phải tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có từ giai đoạn 2011 - 2020 chuyển sang. Chấp nhận tiếp tục đầu tư, nâng cấp phục vụ khai thác hiệu quả Dự án và bàn giao lại nguyên trạng cho Bên mời thầu sau khi kết thúc hợp đồng. Tiếp tục thuê lại diện tích đất, diện tích mặt nước theo quy định để thực hiện hợp đồng như nhà đầu tư giai đoạn 2011 - 2020.

Việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100, trong đó mức yêu cầu tối thiểu để đáp ứng yêu cầu là 60% tổng số điểm và điểm đánh giá của từng nội dung yêu cầu cơ bản tối thiểu phải đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu 50% của nội

dung đó.

Trường hợp liên danh, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh. Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên trong liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh.

Theo tìm hiểu, tổng diện tích mặt đất, mặt nước kể cả mặt nước bảo vệ thuộc Dự án là 1.017.285 m2 gồm 17 hang yến của tỉnh Bình Định quản lý.

Theo Báo cáo của Tỉnh về kết quả thực hiện Hợp đồng Quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020 của doanh nghiệp trúng thầu (Công ty CP Yến Ngọc), tính đến ngày 7/3/2016, Công ty CP Yến Ngọc đã thanh toán dứt điểm giá trị hợp đồng đã ký kết với tỉnh Bình Định tại dự án này là 148,296 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng thầu giai đoạn 2011 - 2020 đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước cho Tỉnh theo đúng hợp đồng ký kết.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong giai đoạn 2011 - 2020, Sở Tài chính Bình Định đã đề xuất với UBND Tỉnh về giá khởi điểm Dự án giai đoạn 2021 - 2030 tăng 1,02 lần so với giai đoạn trước (168,571 tỷ đồng). Nếu nhà đầu tư khai thác vượt sản lượng khởi điểm, phải nộp thuế tài nguyên cho ngân sách Tỉnh đối với phần sản lượng vượt.

Trường hợp nếu đấu thầu không có nhà đầu tư tham gia thì sẽ điều chỉnh giá khởi điểm để tiếp tục thực hiện đấu thầu theo quy định. Nếu không chọn được nhà đầu tư thì giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án quản lý.