(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và Bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư mới Phường 1, TP. Đông Hà. Đây là dự án đầu tư sử dụng đất, sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng mức đầu tư của Dự án là 102 tỷ đồng, trong đó, tổng chi phí thực hiện Dự án là 98 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 4 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị - bên mời thầu cho biết, mục tiêu đầu tư Dự án nhằm xây dựng khu nhà ở và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ; hình thành khu dân cư mới khang trang, hiện đại; đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị cho TP. Đông Hà.

Trước đó, Bên mời thầu thông báo sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư Dự án. Theo kết quả sơ tuyển được công bố ngày 7/4, có 2 nhà đầu tư (địa chỉ tại Hà Nội) trúng sơ tuyển. Đó là Công ty CP Bạch Đằng và Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp.