Trái phiếu không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm, giá chuyển đổi 29.228 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) phát hành xong 234 tỷ đồng cho Chứng khoán KIS (được ủy thác từ ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1, thành viên của quỹ ASAM Vietnam).

Đây là trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm. Giá chuyển đổi được xác định là 29.228 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.

Giá đóng cửa ngày 10/6 là 18.700 đồng/cổ phiếu.

Đất Xanh bán xong 234 tỷ đồng trái phiếu cho quỹ Hàn Quốc ASAM Vietnam ảnh 1

Quỹ ASAM Vietnam bắt đầu vào Việt Nam từ đầu năm 2018, có khoản đầu tư 200 tỷ đồng vào trái phiếu chuyển đổi của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG). Truyền thông dẫn lời Tổng giám đốc quỹ Hubert Kim cho biết tổng lượng vốn mà công ty quản lý đạt khoảng 1 tỷ USD, các khách hàng của quỹ này có kế hoạch chuyển đổi sang đầu tư 1/3 số vốn trên vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến 31/3, Đất Xanh có vay nợ 2.657 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản. Trong đó, 1.980 tỷ đồng là trái phiếu phát hành cho VPBank, VIB, TPBank với các kỳ hạn từ 2 đến 4 năm.

Quý đầu năm, Đất Xanh có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm gần 4%, đạt 307 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm do không còn ghi nhận khoản thanh lý đầu tư gần 151 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Đất Xanh cho biết không có dự án bàn giao trong quý II và III. Tiến độ xây dựng dự án Gem Riverside đang bị trì trệ do thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp tục kéo dài, theo Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Theo NDH