Đăng ký dự toán ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trên cơ sở đề xuất của các ngân hàng thương mại (NHTM), NHNN đã đăng ký dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, 2023 thực hiện hỗ trợ lãi suất tổng số là 40.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 16.035 tỷ đồng và năm 2023 là 23.965 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước đã đăng ký dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện hỗ trợ lãi suất tổng số là 16.035 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Ngân hàng Nhà nước đã đăng ký dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện hỗ trợ lãi suất tổng số là 16.035 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Trước đó, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ NSNN đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

NHNN đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN về việc hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Theo đó, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, NHTM lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức. Phương thức thứ nhất là giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất.

Phương thức thứ hai là thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. Trường hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của NHTM thì việc hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào ngày tiếp theo...

Chuyên đề