(BĐT) - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa có văn bản gửi tới các bộ, ngành liên quan về dự thảo sắc lệnh quản lý ghi dấu giày dép và các sản phẩm dệt của Đan Mạch.

Cụ thể, ngày 17/2/2021, Đan Mạch đã gửi thông báo mã G/TBT/N/DNK/109 về dự thảo sắc lệnh quản lý ghi dấu giày dép và các sản phẩm dệt. Sắc lệnh này của Đan Mạch đưa ra các yêu cầu đối với các nhà bán lẻ và cung cấp giày dép trên thị trường.

Theo dự thảo sắc lệnh, các sản phẩm giày dép phải được ghi dấu bằng thông tin về nguyên liệu của mũ giày, lớp lót, đế trong và đế ngoài. Thông tin về nguyên liệu phải được ghi bằng chữ tượng hình hoặc tiếng Đan Mạch.

Bên cạnh đó, việc ghi dấu phải cung cấp thông tin về nguyên liệu cấu thành ít nhất 80% diện tích bề mặt của mũ giày, lớp lót và đế. Nhãn sản phẩm cũng phải cung cấp thông tin về vật liệu cấu thành ít nhất 80% diện tích của đế ngoài.

Nếu không có vật liệu nào chiếm ít nhất 80%, sẽ phải cung cấp thông tin hai vật liệu cùng cấu thành tỷ lệ lớn nhất của thành phần vật liệu đối với diện tích của mũ, lớp lót và đế trong hoặc diện tích đế ngoài của giày dép.

Theo thông báo của Đan Mạch, doanh nghiệp, hiệp hội và các bên liên quan của các nước thành viên WTO sẽ được đóng góp ý kiến đến hết ngày 17/4/2021.