(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Bên mời thầu) đang phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01 Xây lắp Dự án Hạng mục kênh Bắc đoạn K10+760 - K21+354 - Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (giai đoạn 1), giá trị 130,639 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 01 thuộc Dự án Hạng mục Kênh Bắc đoạn K10+760 - K21+354 - Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (giai đoạn 1), gồm 5 gói thầu, với tổng mức đầu tư 133,812 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.