(BĐT) - Ban Truyền hình tiếng dân tộc thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2021 của Dự án thành phần I Đầu tư trang thiết bị thuộc Dự án Nâng cao năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc của Ban Truyền hình tiếng dân tộc. Dự án có tổng mức đầu tư 389 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 7/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Cung cấp camera chất lượng cao năm 2021 (giá gói thầu 10,295 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp camera vác vai - năm 2021 (giá gói thầu 16,139 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp bộ dựng loại cao - năm 2021 (giá gói thầu 15,28 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp camera cầm tay - năm 2021 (giá gói thầu 8,298 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp bộ dựng trung bình - năm 2021 (giá gói thầu 5,5 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thẻ nhớ máy quay - năm 2021 (giá gói thầu 2,57 tỷ đồng).