(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, trong các ngày từ 29/4 đến 4/5/2020, cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 11.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Như vậy số liệu lũy kế tính đến ngày 4/5/2020, cả nước có tổng cộng trên 75.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 4/5/2020 là 24.054 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 23.983 tỷ đồng (tiền thuế giá trị gia tăng là 7.226 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 14.393 tỷ đồng, tiền thuê đất là 2.364 tỷ đồng). Gia hạn đối với cá nhân là 71 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân là 63 tỷ đồng, tiền thuê đất là 8 tỷ đồng.

Mới đây, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát kỹ, thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.