Đã phát hành 39.294 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Tính đến thời điểm hiện tại, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành được 39.294 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP). Từ nay đến hết tháng 3/2017, KBNN cần phát hành hơn 25.706 tỷ đồng TPCP nữa để có thể hoàn thành kế hoạch đề ra cho quý I năm nay (65.000 tỷ đồng).
Đã phát hành 39.294 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Riêng trong tuần qua, KBNN tổ chức đấu thầu TPCP tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 15 năm và 30 năm với khối lượng gọi thầu lần lượt ở mức 1.000 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng, 1.500 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng. Trong đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm gấp 3,31 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 55% tại mức lãi suất 5,03%/năm (tăng 0,01% so với lần đấu thấu trước đó). Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm bằng 1,61 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu đạt 78% tại mức lãi suất 5,39%/năm (không đổi so với lần đấu thầu gần nhất). Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 3,98 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 100% tại mức lãi suất 7%/năm (giảm 0,12% so với lần đấu thầu trước đó). Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 2,21 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 100% tại mức lãi suất 7,96%/năm (không đổi so với lần đấu thầu trước đó).

Theo kế hoạch phát hành TPCP được KBNN công bố tháng 2 vừa qua, tổng mức phát hành TPCP năm 2017 là 183.300 tỷ đồng.

Chuyên đề