(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét chuyển phần kinh phí dự kiến thực hiện công tác hoàn trả Tuyến đường ĐT601 về địa phương để triển khai.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, Thành phố đã thực hiện bàn giao Tuyến đường ĐT601 cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để làm đường công vụ phục vụ thi công Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (được khởi công từ năm 2014). Theo hồ sơ Dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt, sau khi hoàn thành tuyến đường Hồ Chí Minh, Ban QLDA sẽ thực hiện công tác sửa chữa, khôi phục nguyên trạng tuyến đường ĐT601 từ kinh phí của Dự án trước khi bàn giao lại cho địa phương.