(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt 2 dự án khu tái định cư có tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Dự án Khu tái định cư khu vực giữa Khu tái định cư số 2 và số 3 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602 (bố trí tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh) có tổng mức đầu tư 71,7 tỷ đồng, diện tích 77.677 m2. Còn Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (phía Nam Khu tái định cư số 2 - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602) có tổng mức đầu tư 70,7 tỷ đồng, diện tích 81.811 m2.