Cùng với việc khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đà Nẵng cũng tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn chuyển mình theo xu thế xanh hiệu quả và bền vững hơn.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 2017-2020, Đà Nẵng dành 115 tỷ đồng để hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn trên địa bàn thay đổi công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, qua đó, hướng tới một nền công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Việc hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng gồm: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên-nhiên liệu, giảm thiểu phát thải và hạn chế độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường.

Trước mắt, UBND TP. Đà Nẵng sẽ dành kinh phí hỗ trợ cho khoảng 50-60 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ mới, ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất. Đặc biệt là thiết bị xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở sản xuất.

Đồng thời, hình thành gần 20 mô hình trình diễn kĩ thuật, mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn để các đơn vị, doanh nghiệp tham khảo và có điều kiện nhân rộng các mô hình.

Chính quyền cũng tạo điều kiện để các đơn vị đánh giá sản xuất sạch và dựa vào kết quả đánh giá để kiến nghị các biện pháp phù hợp nhằm tăng năng suất và giảm chi phí đầu vào, giảm ô nhiễm trong sản xuất, bảo vệ môi trường. Trong đó, Đà Nẵng chú trọng nâng cao năng lực sản xuất chế biến thực phẩm bảo đảm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn...

Theo VGP