(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay, cả nước có 78 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp dịch vụ thanh toán qua Internet và 45 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán di động (mobile payment).
Số giao dịch tài chính qua kênh Internet đã đạt hơn 226 triệu

Số giao dịch tài chính qua kênh Internet đã đạt hơn 226 triệu

Theo thống kê mới nhất, số lượng giao dịch tài chính qua kênh Internet đã đạt hơn 226 triệu giao dịch với giá trị giao dịch khoảng 10,9 triệu tỷ đồng (tăng tương ứng 51,8% và 18,3% so với cùng kỳ năm 2018); số lượng giao dịch tài chính qua kênh điện thoại di động đạt gần 202 triệu giao dịch với giá trị giao dịch hơn 2,09 triệu tỷ đồng (tăng tương ứng 104,9% và 155,3% so với cùng kỳ năm 2018).

Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán nội địa của thẻ ngân hàng tiếp tục tăng; nhiều tính năng, tiện ích đã được tích hợp vào thẻ ngân hàng để sử dụng thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, các ngân hàng cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, độ an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ. Thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong lĩnh vực thanh toán, bên cạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng thanh toán, tăng cường công tác an ninh, bảo mật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng cũng như triển khai ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong cung ứng dịch vụ thanh toán.