(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, đến nay, ngân sách nhà nước (NSNN) đã chi hơn 8 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chính sách phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, đã chi 13,1 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 13 triệu đối tượng gặp khó khăn do đại dịch.
Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nguồn kinh phí dự kiến mua và tiêm vắc xin phòng Covid-19 khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nguồn kinh phí dự kiến mua và tiêm vắc xin phòng Covid-19 khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

Về kinh phí phòng, chống dịch Covid-19, năm 2020, tổng kinh phí đã bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương (NSTW) để hỗ trợ các bộ, ngành địa phương là 4.056 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng số kinh phí đã bổ sung từ nguồn dự phòng NSTW để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương là 823 tỷ đồng, trong đó, số đã bổ sung cho các bộ là 505,853 tỷ đồng, bao gồm: Bộ Quốc phòng 2,165 tỷ đồng để hỗ trợ bộ đội biên phòng tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021; Bộ LĐTBXH 0,788 tỷ đồng để thực hiện chế độ đặc thù phòng, chống dịch, hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly và Bộ Y tế là 502,9 tỷ đồng để mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch.

Theo Tờ trình số 104/TTr-CP ngày 2/4/2021 về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của NSTW năm 2020, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nguồn kinh phí dự kiến mua và tiêm vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng (mua vắc-xin khoảng 21 nghìn tỷ đồng; vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng). Trong đó, NSTW bảo đảm cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ các địa phương khó khăn khoảng 16 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, NSTW gồm: 13,33 nghìn tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 (12,1 nghìn tỷ đồng tiết kiệm chi NSTW năm 2020 và 1,237 nghìn tỷ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế năm 2020 nhưng chưa sử dụng nay chuyển nguồn sang năm 2021); phần còn lại từ dự phòng NSTW năm 2021 (bước đầu Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung 1,237 nghìn tỷ đồng cho Bộ Y tế theo Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 31/3/2021).

Ngày 18/5/2021, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của NSTW năm 2020, trong đó tại Điều 1 sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của NSTW năm 2020: “Sử dụng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc xin phòng dịch Covid-19”.

Như vậy, đến nay, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn lực để triển khai việc mua vắc xin theo đề xuất của Bộ Y tế.