(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 2 cơ quan thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, qua đó đã thu 5.821 tỷ đồng nợ đọng thuế tại thời điểm 31/12/2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ 3.891 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ 1.930 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 2 là 85.977 tỷ đồng, tăng 6,4% so với thời điểm 31/12/2019; giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu ngân sách nhà nước năm 2020.