Cục Y tế thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Cục Y tế, Bộ Công an đang triển khai lập danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hàng hoá, vì vậy Cục Y tế kính mời các đơn vị/công ty/doanh nghiệp quan tâm tham gia mời báo giá chi tiết các danh mục hàng hoá sau đây:

Mời chào giá về việc cung cấp thông tin, báo giá để thực hiện xây dựng danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các mặt hàng lĩnh vực y tế thuộc chỉ tiêu kinh phí mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ (kinh phí thường xuyên năm 2023). Có đính kèm file lên hệ thống tại đây.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2023.

Yêu cầu báo giá:

- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng.

Hình thức gửi báo giá:

- Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Cục Y tế, Bộ Công an, địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).

- Gửi File mềm theo địa chỉ Email: phongduoch50@gmail.com.

- Điện thoại: 069.2320005/ 069.2320115; Fax: 0243.942.8478.

Chuyên đề