(BĐT) - Cục Thuế Bình Dương cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước trong quý I/2021 của Cục đạt 13.937 tỷ đồng, bằng 110,6% so dự toán phân bổ quý I, đạt 115% so dự toán quý I Tổng cục Thuế giao, đạt 32,6% so dự toán năm Bộ Tài chính giao.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số thu chưa bao gồm tiền sử dụng đất trong quý I là 12.682 tỷ đồng, đạt 33,1% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 94% so cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 3/2021, kết quả thu của Cục được 3.182 tỷ đồng, đạt 86,6% so dự toán tháng và bằng 72,6% so cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2021, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát và một số chính sách thuế sửa đổi, bổ sung đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Bình Dương.