Cục Điều tra chống buôn lậu thông báo mời quan tâm về việc thẩm định giá (bao gồm cả giám định) hàng hóa

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị có năng lực thẩm định giá.

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kính mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá, đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thẩm định giá gửi chào giá dịch vụ Thẩm định giá (bao gồm cả giám định): Ô dù, loa, amply…”. Cụ thể:

I. Phạm vi cung cấp dịch vụ thẩm định giá (bao gồm cả giám định) hàng hóa gồm:

- Nội dung: Hồ sơ, số lượng cụ thể (đính kèm hồ sơ chi tiết) đăng trên website Báo Đấu thầu; website Bộ Tài chính; website Tổng cục Hải quan.

- Thời gian thẩm định hàng hóa: Dự kiến trong tháng 06/2024.

II. Bộ hồ sơ chào giá gồm:

- Hồ sơ năng lực:

+ Đăng ký kinh doanh; các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định;

+ Danh sách nhân sự tham gia thẩm định giá kèm thẻ thẩm định viên về giá;

+ Cung cấp danh mục hợp đồng thẩm định giá tài sản đã thực hiện từ năm 2021 đến nay;

+ Bảng mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Yêu cầu bảng chào giá dịch vụ thẩm định (bao gồm cả giám định).

Hồ sơ báo giá hợp lệ phải có đầy đủ thông tin: Tên đơn vị báo giá; ghi rõ ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá; thời gian hiệu lực của báo giá; thời gian thực hiện thẩm định giá; hiệu lực của chứng thư thẩm định giá (06 tháng); đồng thời ký, đóng dấu theo quy định (bảng chào giá đã bao gồm thuế, phí, và các dịch vụ liên quan).

Hồ sơ báo giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ: Nội dung tham gia chào giá dịch vụ thẩm định giá hàng hóa (vụ việc thẩm định giá (bao gồm cả giám định): Ô dù, loa, amply…

III. Hồ sơ quan tâm gửi qua đường bưu điện về: Phòng Tài vụ quản trị - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan. Đ/c: Tầng 17, Tòa nhà Tổng cục Hải quan, số 9 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.9440833; Fax: 0243.9440633.

IV. Thời hạn nộp thư quan tâm: Chậm nhất ngày 12/6/2024.

Chuyên đề