(BĐT) -Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) T3 (110/35/22 kV - 25 MVA) và các thiết bị liên quan, hoàn thành công trình Lắp MBA 110kV trong TBA 220kV Sơn Hà, nâng tổng công suất Trạm lên thành 275 MVA.
Máy biến áp T3 (110/35/22 kV - 25 MVA) tại TBA 220 kV Sơn Hà

Máy biến áp T3 (110/35/22 kV - 25 MVA) tại TBA 220 kV Sơn Hà

Công trình Lắp MBA 110kV trong TBA 220kV Sơn Hà (thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô: Lắp đặt mới MBA 110/35/22kV - 25MVA; sử dụng thiết bị nhất thứ hiện hữu ngăn đường dây E03 đi TBA 110kV Sơn Hà hiện hữu làm ngăn lộ tổng 110kV MBA 110/35/22kV, bổ sung 03 chống sét van 110kV cho đầu vào phía 110kV MBA T3; lắp đặt mới 03 tủ hợp bộ 35kV bao gồm: 01 tủ lộ tổng 35kV MBA T3, 01 tủ xuất tuyến 35kV, 01 tủ biến điện áp thanh cái 35kV; lắp đặt mới 06 tủ hợp bộ 22kV bao gồm: 01 tủ lộ tổng 22kV MBA T3, 04 tủ xuất tuyến 22kV, 01 tủ biến điện áp thanh cái 22kV; trang bị thiết bị điều khiển - bảo vệ, đo lường, SCADA cho MBA T3 và các thiết bị lắp mới; Kết nối tín hiệu SCADA các ngăn xuất tuyến áp về Trung tâm điều khiển của Công ty điện lực Quảng Ngãi.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA T3 (110/35/22/kV - 25 MVA) tại TBA 220 kV Sơn Hà sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Tăng cường ổn định và linh hoạt trong vận hành lưới điện, nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho tỉnh Quảng Ngãi.