Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Gói thầu: Kiến thiết cơ bản mỏ đá vôi Bãi Voi 4.

Địa điểm khai thác: Khu vực mỏ Cây Xoài - Bãi Voi, thuộc Nhà máy Xi măng Hòn Chông, Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam), xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Thời điểm triển khai dự kiến: Đầu năm 2023.

Thời gian thực hiện: 02 năm.

Khối lượng đá thi công ước tính: Đắp nền 70,36 m3; đào nền 584.130,35 m3.

Nội dung công việc: Thực hiện thi công kiến thiết cơ bản mỏ đá vôi Bãi Voi 4 theo thiết kế đã được phê duyệt:

- Làm đường tiếp cận các đỉnh B2, B3, B4, B5 và khối lượng đá vôi cần cắt ngọn và đẩy xuống dưới của các đỉnh B2, B3, B4, B5 căn cứ theo bảng khối lượng thiết kế đã được phê duyệt.

- Cắt đỉnh B2, B4, B5 từ trên xuống đến +80 m và đỉnh B3 từ trên xuống đến +70 m.

- Thuyết minh thi công làm đường tiếp cận các ngọn, cắt các ngọn nên dựa theo thiết kế đã được phê duyệt,

- Khi thực hiện thi công cần đảm bảo gần như 100% lượng đá vôi phải được đẩy về phía Đông và phía Nam.

Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) thông báo mời thầu ảnh 1

Hình ảnh: khu vực Bãi Voi 4 (BV4)

Quy trình thầu:

Giai đoạn

Quy trình

Ghi chú

Thời gian dự kiến

Mục tiêu/ chỉ tiêu đánh giá chính

Sơ tuyển

Thông báo mời thầu


02 tuần

Sơ tuyển nhà thầu có quan tâm đến dự án, có đủ kinh nghiệm và năng lực

Nhận hồ sơ sơ tuyển

Qua email

Đánh giá hồ sơ năng lực


01 tuần

Thông báo kết quả sơ tuyển

Qua email


Khảo sát, phỏng vấn (nếu cần), yêu cầu gửi đề xuất phương án


6 - 7 tuần

Lựa chọn nhà thầu qua các chỉ tiêu:

- Giá chào thầu. - Giải pháp kỹ thuật và kiểm soát chất lượng cho công tác thi công. - Khả năng đảm bảo về nhân lực thực hiện dự án. - Khả năng đảm bảo về phương tiện/ thiết bị thực hiện dự án. - Dịch vụ hậu mãi/ bảo hành. - Tiến độ dự án. - Đáp ứng yêu cầu về an toàn.

Chính thức

Gửi yêu cầu đấu thầu chính thức

Qua email

01 tuần

Nhận hồ sơ nộp thầu

Bản cứng

Đánh giá hồ sơ và lựa chọn nhà thầu


03 tuần

Gửi thư thông báo kết quả

Qua email

Kính mời nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia thầu vui lòng gửi hồ sơ dự thầu vòng sơ tuyển theo thông tin như sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ năng lực:

- Về tư cách pháp nhân: Hồ sơ giới thiệu nhà thầu, giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng chỉ/ giấy phép hành nghề có liên quan.

- Về kinh nghiệm liên quan: Năng lực liên quan đến nội dung công việc thực hiện trong dự án (nhà thầu hoặc bên thứ 3):

+ Hồ sơ chi tiết chứng minh dự án liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất và kết quả dự án.

+ Các chứng nhận/ chứng chỉ/ bằng cấp/ giấy phép của nhà thầu và nhân viên tham gia liên quan đến các công việc của dự án.

- Về khả năng tài chính: Các hồ sơ chứng minh khả năng tài chính tốt, nguồn vốn mạnh, sự sẵn sàng đầu tư các nguồn lực (nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc/ thiết bị...) để đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án, hồ sơ máy móc/ thiết bị.

2. Gửi hồ sơ năng lực trên về địa chỉ email sau:

- Email: luan.ninh@siamcitycement.com.

- Tiêu đề email: BV4 PROJECT - HSNL “Tên nhà thầu”.

- Thời gian nhận hồ sơ vòng sơ tuyển: Từ ngày 29/8/2022 đến hết ngày 11/9/2022.

- Điện thoại liên hệ: 028.73017018 - Ext: 1415 (Mr. Luân - Phòng Cung ứng).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư