(BĐT) - Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vừa thông báo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tây Giang vi phạm hợp đồng và bị chấm dứt hợp đồng tại Gói thầu Cung cấp tủ tụ bù trung, hạ thế các loại thuộc Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên được mời thầu qua mạng, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tây Giang trúng thầu với giá 223,5 triệu đồng.

Ngày 25/5/2021, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tây Giang có văn bản xin dừng thực hiện hợp đồng do không thể cung cấp hàng hóa như nội dung hợp đồng. Chủ đầu tư đã quyết định chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Nhà thầu.

Trước đó, Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tây Giang - Công ty CP Đầu tư và Thương mại thiết bị điện miền Trung đã bị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng chấm dứt hợp đồng Gói thầu Mua sắm tủ điện các loại thuộc Dự án Mua sắm phục vụ các công trình đầu tư xây dựng năm 2021 đợt 1.